Politica de confidentialitate si cookie-uri


Politica pentru cookie-uriPolitica de confidentialitate


INTRODUCERE
Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

CINE SUNTEM NOI ?
TUROS ELEMER PFA, cu forme legale de tip PFA, care desfasoara activitati precum diferite tipuri de MASAJ TERAPEUTIC, în conformitate cu legile din România. TUROS ELEMER PFA este responsabil de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine. Potrivit legislației, TUROS ELEMER PFA este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

CINE ESTI TU ?
Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

ANGAJAMENTUL NOSTRU
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principiile care urmeaza.

LEGALITATE, ECHITATE SI TRANSPARENTA
Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

CONTROLUL ITI APARTINE
În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

INTEGRITATEA DATELOR SI LIMITAREA SCOPULUI
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

SECURITATE
Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

SCHIMBARI
Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail sau telefonic.

INTREBARI SI SOLICITARI
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail elemer@turos.ro

CE INFORMATII COLECTAM DE LA TINE ?
Datele solicitate pot include: numele, numar de telefon, email, adresa IP

DE CE COLECTAM ACESTE INFORMATII ?
Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ:

Pentru o mai buna organizare si desfasurare a activitatilor, conform cu profilul mai sus mentionat;
Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE DE PRELUCRARE ?
Ți-ai dat consimțământul pentru colectarea, stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ? Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail elemer@turos.ro.

CUM DEZVALUIM DATELE TALE ?
TUROS ELEMER PFA poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. TUROS ELEMER PFA va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora.

PE CE PERIOADA STOCAM DATELE?
Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea serviciilor vor fi stocate in functie de perioada desfasurarii cloaborarii, dar nu mai mult de 2 ani de la încetarea oricarei forme de colaborare sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice. Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi sterse sau distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor). Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, TUROS ELEMER PFA va revizui periodic consimtamantul dat și, dacă este cazul, le va sterge.

CE MASURI DE SECURITATE AM LUAT ?
Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop am definit o perioada trimestriala de revizuire a datelor colectate si stocate astfel incat sa fie sterse acele date pentru care nu mai exista interes legitim si de colaborare. Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

CARE SUNT DREPTURILE TALE ?
* Dreptul de retragere a consimțământului
* Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
* Dreptul de acces asupra datelor
* Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
* Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
* Dreptul la restricționarea prelucrării
* Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
* Dreptul de a te opune prelucrării datelor
* Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
* Dreptul de a te adresa justiției
* Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

TE RUGAM SA RETII
Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unui email la adresa elemer@turos.ro.
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

INTREBARI, SOLICITARI, SESIZARI SI EXERCITAREA DREPTURILOR
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea informatiilor, ne poți scrie la adresa de e-mail elemer@turos.ro
Daca doriti sa trimiteti o sesizare catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, o puteti face la adresa anspdcp@dataprotection.ro. Pentru alte informatii puteti accesa site-ul Autoritatii, la adresa www.dataprotection.ro